PovodněVe dnech od 2. do 4.4.2006 jsem rozesílal e-mailem všem obcím a městům v ČR dopis následujícího znění: „Vážené paní a Vážení panové ve funkci starostů a primátorů měst a obcí.
Opět nastala velmi tíživá situace pro řadu našich občanů žijících v blízkosti toku některých řek, podobně jak tomu bylo v roce 1997 na Moravě a v roce 2002 v Čechách. Poslal jsem tehdy dopis uvedený v příloze do sdělovacích prostředků, bohužel bez odezvy. Několik starostů, které jsem tehdy osobně kontaktoval, reagovalo na jeho obsah a řídili se ním. S účinností pomoci navržené v dopise byli velmi spokojeni.
Dovolte, že Vám touto cestou zasílám plné znění dopisu v příloze. Možná Vás v něm uvedený způsob pomoci osloví, případně Vás bude inspirovat k jiné účinnější variantě.
Děkuji za pozornost, kterou tomu věnujete.
S úctou Mgr. Jan Szotkowski“ .
Na e-mail jsem obdržel 628 odpovědí, z nichž některé cituji,:

Dobrý den pane Szotkowski,
děkuji za zaslání Vašeho inspirujícího e-mailu. Sám jsem uvažoval o možnosti pomoci některé vesnici, která by ji potřebovala a Váš dopis mě v mém rozhodnutí utvrdil. Po poradě Zastupitelstva obce bychom chtěli uspořádat finanční sbírku. Věřím, že se náš záměr setká s odezvou našich spoluobčanů. Jsme obec, která je položena tak, že nám alespoň doufám, žádná povodeň nehrozí. Přesto se dokáži vcítit do situace lidí, kteří byli v krátké době velkou vodou opakovaně postiženi neboť jsem se zúčastnil likvidačních prací v Praze při povodních v roce 2002.
Naše pomoc by se zcela určitě nepohybovala v závratných částkách, máme 620 obyvatel, ale každá koruna je dobrá. Chtěli bychom po dohodě se starostou postižené vesnice poukázat vybranou částku přímo na účet dané obce, aby přišla tam kam chceme a kam patří.
Ještě jednou děkuji a jsem s pozdravem Josef Obršlík starosta obce

Vážený pane,
Máme zájem o nabízenou přímou spolupráci s některou z postižených obcí. Máte-li pro nás nějaký typ budeme velmi rádi. Naše obec má 500 obyvatel, leží na hranici Prahy – více na www.unetice.cz.
Zdraví starosta Vladimír Vytiska

Vážený pane,
potěšilo mě, že Vám není lhostejný osud lidí postižených povodní. Jsme jen malá obec, ale v r. 1997 v době povodní jsme poskytovali pomoc Frýdlantu n. O. včetně ubytování občanů. I když máme povodňové plány, krizové telefony atp., v takových situacích si vše musíme řešit sami, vlastními silami, i financovat hasiče včetně jejich techniky (protože jsou zařazeni v 5 skupině).
S pozdravem Růžena Kopčáková

Vážený pane Szotkowski,
děkuji za dopis a plně s Vámi souhlasím. Minulé povodně jsme řešili přímým předáním peněz do obce Kounov ve východních Čechách, humanitární pomoc obcím kolem Mělníka jsem absolvovala přímo s našimi dobrovolnými hasiči. Ti teď pomáhají v Hoříně (5 km od Mělníka) stavět protipovodňovou hráz. V sobotu máme v našem kostele koncert, výtěžek půjde také přímo některé z postižených obcí. A občané jsou informováni, "do koruny". Vědí, kam co přišlo, obdarované OÚ po čase napíší, jak bylo s naší pomocí naloženo, poděkují.Všechno zveřejňujeme. Je to velmi potřebné, lidé si musí věřit, musí vědět, že není všechno jen černé, jinak to můžeme rovnou zabalit. Přeji Vám, pane Szotkowski, krásný den a jsem ráda za Váš dopis. Ani stáří mu neubralo na důležitosti a správnosti.
Božena Horešovská, starostka obce Žilina

Dobrý den,
přečetl jsem si pozorně Váš dopis a souhlasím s Vámi. ¨Tento způsob by byl adresný, průkazný a jistě i lehce kontrolovatelný. Doufám, že budete mít pochopení a prosadíte tento návrh na rychlejší pomoc všem postiženým povodněmi. Vždyť pomoc potřebují ihned a ne až po delší době.
Vše dobré přeje Karel Halbrštát starosta obce MIstrovice

Dobrý den z Líšťan.
Vážený pane Mgr. Szotkowski,
děkujeme za Váši aktivitu a poskytnutí korespondence - povodně. Naše lokalita působnosti je v nadmořské výšce cca 300 až 540 m. Záplavy nás přímo neohrožují, i když jsme v blízkosti vodního díla Hracholusky ( na řece Mži). Máme soucitnost a s lítostí sledujeme boj ostatních našich spoluobčanů s tím živlem-povodeň. Pomůžeme. Přejeme jim a tím i Vám jen a jen úspěch, šťastné a pohodové budoucí období. No a určitě, ne jen finanční podporu od těch, kteří zatím jen a jen mluví a mluví a mluví.
S úctou. Alois Opatrný, starosta.

Omlouvám se ostatním, jejichž dopisy zde nejsou zveřejněny, ale 628 odpovědí (obsahem se velmi podobají), které na dopis přišly, nejsem schopen uvést na našich www stránkách. 315 dopisů nebylo doručeno.

V Českém Těšíně dne 5.4.2006

Mgr. Jan Szotkowski, předseda HNPD